De sterkste spier die mensen hebben is de tong. De kleinste spier is de stapedius. Deze spier zit in je middenoor en is ongeveer een halve cenimeter lang. De langste spier zit in je bovenbeen. Deze wordt de m. sartorius genoemd.

Hedwig Kikkert