Uit Amerikaans onderzoek aan het National Institute on Deafness and Other Communication Disorders in Bethesda (Maryland) bleek dat het gen om zoete smaken te herkennen samenhangt met twee varianten van het TAS1R3-gen. Na bestudering van een Franse database met het DNA-profiel van 1050 mensen van over de hele wereld, concludeerden de onderzoekers dat deze varianten vooral voorkomen bij Europeanen. Minder komen zij voor bij mensen uit Azie en nog minder bij Afrikanen. Omdat in de noordelijke gebieden minder suikerrijk voedsel zou zijn, zou deze evolutie juist bij Europeanen hebben plaatsgevonden. Voor hen was het namalijk belangrijk om de nodige energie uit zoet voedsel te halen.

Linda Corporán