Een geeuw begint met een gevoel; je voelt het al aankomen en het is dan eigenlijk niet meer te stoppen. Langzaam gaat dan je mond steeds verder open en komt er lucht in je longen. je ogen gaan dicht en je rekt je uit. Dit alles gebeurt in zes seconde. Grappig is dat mannen over het algemeen langer gapen dan vrouwen.

Hedwig Kikkert