Hoe dit komt dat je moet gapem als je een ander ziet geeuwen is nog niet duidelijk. Gedacht wordt dat geeuwen een soort reflex is.

Hedwig Kikkert