Een goede conditie en een gezond gewicht heeft een positief effect op de prestaties van je hersenen.

Californische wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het verband tussen schoolprestaties bij scholieren op Amerikaanse scholen. De fitheid van de scholieren - gemeten met een hardlooptest - had een verband met de cijfers van de scholieren, de fitte scholieren presteerd gemiddeld beter dan de kinderen met overgewicht. Aan de hand van de uitslag gaan de onderzoekers aan een vervolgonderzoek beginnen, onder andere om nog meer factoren te onderzoeken. Begin maar vast met rennen!

Robert Buurman