Het NRC-Handelsblad meldt op 23 juli j.l. dat grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat een weinig gebruikt tyfusvaccin jaarlijks zo’n 600.000 mensenlevens zou kunnen redden. De twijfel die er bestond omtrent de werking van het in de jaren negentig ontwikkelde vaccin, lijkt nu voorgoed te zijn weggenomen. En dit laatste is belangrijk, want door deze twijfel maakten veel arme landen, ondanks een hoog percentage tyfuslijders, geen gebruik van het vaccin.

Van het vaccin was al bekend dat het kinderen vanaf twee jaar zou helpen, toch was men niet overtuigd van de werking ervan bij kleuters en peuters. Na een grootschalig onderzoek onder 37.500 mensen in de sloppenwijken van Calcutta, kwam het vaccin succesvol uit de test. Na het vaccineren van 60 procent van de bevolking, vanaf een leeftijd van twee jaar, bleek namelijk dat het aantal tyfuslijders uit het onderzoek afnam met maar liefst 80 procent. Bijkomend voordeel was dat er na vaccinatie minder bacteriën rondwaarden en dat ook ongevaccineerden minder kans maakten op besmetting. Aldus het NRC-Handelsblad. De symptomen van tyfus worden veroorzaakt door de salmonellabacterie, Salmonella typhi. Een tot drie weken na besmetting krijgt de patiënt last van koorts, diarree en buikpijn. De ziekmakende bacterie komt het lichaam binnen via besmet voedsel en drinkwater. Wanneer het niet wordt behandeld sterft zo’n kwart van de patiënten, dit komt jaarlijks neer op zo’n 200.000 tot 600.000 mensen.

Linda Corporán