Nederlandse jongeren tussen de 11 en 16 jaar leven gezonder dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Uit het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek blijkt onder andere dat jongeren iets gezondere eetgewoonten hebben en de jongste groep van de onderzochte jongeren minder drink en rookt. Waar de onderzoekers zich nog wel zorgen over maken is het drinkgedrag van de oudere groep. Zo drinken de 15- en 16-jarigen nog net zoveel als tijdens de laatste meetmomenten, in 2001 en 2005, en dat is nog steeds te veel.

Toch gaat het niet met alle jongeren in Nederland beter. Groepen kinderen uit lagere opleidingsniveaus, het VMBO, en kinderen die niet bij beide ouders opgroeien eten onder andere minder gezond. Ook bewegen zij minder en wordt er binnen deze groep meer gerookt en gedronken.

Ouders van de ondervraagde jongeren deden ook mee aan het onderzoek. Zij zouden hun steentje bijdragen aan de verbeterde gezondheid van hun kinderen. Dit doen zij door hun kinderen thuis te stimuleren om gezonder te leven. Dit blijkt te werken: kinderen die door hun ouders worden gestimuleerd blijken daadwerkelijk gezonder te leven.

Sophie Moerland