Veertien gevallen van mazelen zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld.

Directeur Roel Coutinho van het Centurm Infectieziektebestrijding van het RIVM geeft aan dat er meer gevallen van de ziekte zijn dan normaal. Coutinho spreekt niet van een uitbraak.

Bij mazelen heeft de patiënt te maken met hoge koorts en rode ogen. Daarnaast verschijnen er vaak vlekjes op hun gezicht, deze verspreiden zich dan verder over het lichaam.

De ziekte kan doofheid of hersenbeschadiging veroorzaken. Dit is wel in uitzonderlijke gevallen. Het komt tevens voor dat mensen aan de ziekte overlijden. Dit was bijvoorbeeld nog het geval in 1999. In dit jaar was er een laatste uitbraak van mazelen in Nederland. Drie kinderen kwamen om het leven. 150 kinderen met mazelen zijn destijds in het ziekenhuis opgenomen.

Sophie Moerland