The Sunday Times deelde ons onlangs mede dat uit onderzoek is gebleken dat het uiterlijk van een man geen meetbare gevolgen zou hebben voor diens nageslacht en dat de mate van ‘knapheid’ van mannen minder belangrijk lijkt te zijn.

Uit een onderzoek aan de Universiteit van Helsinki naar fysieke schoonheid in relatie tot voortplantingssucces bij mensen is gebleken dat mooie vrouwen gemiddeld 16 procent meer kinderen kregen dan minder mooie vrouwen. Tevens is een groter percentage van die kinderen meisjes en blijken ook deze op hun beurt uit te groeien tot mooie vrouwen. Om de trend door te zetten, bestaat het nageslacht van laatstgenoemde ook weer uit een groter percentage meisjes dan jongens. De druk bij mannen om te evolueren tot een aantrekkelijker soort is dan ook veel kleiner dan bij vrouwen. Aldus Markus Jokela, onderzoeker aan de University of Helsinki, die vorige week zijn onderzoek publiceerde.

Linda Corporán