Met dikke familieleden en vrienden in je omgeving, is de kans groter dat je zelf te veel weegt. Dat blijkt uit onderzoek van de Arizona State University.

Mensen worden op verschillende wijze beïnvloed door het gewicht van de mensen in hun directe omgeving. Zo delen vrienden veel. Ze hebben dezelfde gewoontes en hobby’s. Als overgewicht veel voorkomt in een vriendenkring wordt dat als normaal gezien.

Dikkere mensen zouden slankere vrienden daarnaast onder druk kunnen zetten om meer te gaan eten en minder te gaan bewegen. Dit hoeft niet altijd bewust te gebeuren. In een vriendschap is eten vaak ook een belangrijker onderdeel dan bewegen, hierdoor neemt de kans op overgewicht toe.

In het Amerikaans onderzoek zijn ruim honderd vrouwen en achthonderd vrienden en familieleden van deze vrouwen geïnterviewd. Van alle deelnemers werd het BMI berekend. Wanneer het BMI van vrienden en familieleden hoger lag dan het gemiddelde was de kans groot dat het BMI van de vrouw ook hoger lag.

Sophie Moerland