Door middel van bloedtransfusies komen er steeds meer dierenziektes in menselijk bloed terecht. Onder andere Q-koorts, de gekkenkoeienziekte en hepatitis E worden door bloedtransfusies verspreid.

De dierenziektes zijn volgens hoogleraar bloedoverdraagbare infecties Hans Zaaijer een bedreiging voor de volksgezondheid. De bio-industrie zou flink bijdragen aan de verspreiding. In het AD zegt Zaaijer dat de ziektes daar niet te voorkomen zijn en uiteindelijk ook in menselijk bloed terecht komen.

De ziekte hepatitis E, een virale leverontsteking, is volgens de hoogleraar de nieuwste bedreiging. Door het eten van besmet vlees kan je hier besmet mee raken. Bloeddonors kunnen het virus zonder het te weten in hun bloed hebben. Bloedbanken zouden veel geld moeten investeren in het tegengaan van de verspreiding.

Sophie Moerland