Het moment waarop mannen een anticonceptiepil kunnen slikken lijkt steeds dichterbij te komen. Er is door Amerikaanse onderzoekers namelijk een stofje ontdekt dat bij muizen tot ombeerkbare onvruchtbaarheid leidt.

Bij het toedienen van een bepaald medicijn werd de spermaproductie bij muizen gestopt. De diertjes ervoeren geen vervelende bijwerkingen. Wanneer er werd gestopt met de behandeling kwam de vruchtbaarheid weer terug.

Het stofje werd ondekt tijdens een onderzoek naar de behandeling van huidziekten aan het Columbia University Medical Center. Het gaat om een medicijn waar een lage dosis van een stofwisselingsproduct van de vitamine A uit onze voeding zit. Dit stofje heeft invloed op receptoren die hormonen aansturen die onderdeel uitmaken van de vorming van sperma.

Behandeling met het stofje heeft hetzelfde effect als een vitamine A tekort. Als iemand namelijk chronisch vitamine A te weinig binnen krijgt kan dit leiden tot onvruchtbaarheid.

Eerdere mogelijke anticonceptiepillen voor mannen bevatten steroïden. Deze verhoogde onder andere de kans op hart- en vaatziekten en een vergrotte prostaat. Bij deze pil zou hier geen sprake van zijn. De pil is er echter nog niet. Er zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan om de mannenpil werkelijkheid te laten worden.

Sophie Moerland