Amerikaanse wetenschappers hebben onlangs vastgesteld dat de rijkste landen voor het eerst sinds decennia niet meer de laagste geboortecijfers hebben, zo meldt NU.nl op donderdag 6 augustus.

Na een contrastief onderzoek onder bijna alle landen die de wereld rijk is, kwamen onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania tot een onverwachte conclusie. De twaalf meest welvarende landen kwamen samen op een gemiddelde van 1,8 kinderen per vrouw terecht, een relatief hoog cijfer. Hoewel de rijkere landen vroeger in de regel de laagste geboortecijfers telden, lijkt er nu sprake te zijn van een kentering, zo meldt het persbureau AFP. Zo lopen de cijfers van Australië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk de laatste jaren flink op. De babyboom onder de rijkeren, wordt door de onderzoekers verklaard door sociale en economische maatregelen. Deze zouden een dusdanig gunstig klimaat scheppen dat het voor vrouwen aantrekkelijk is om kinderen te krijgen. Uitzondering op de nieuwe regel vormen Japan en Zuid-Korea, waar de geboortecijfers van 1,08 en 1,26 ver onder het gemiddelde liggen. Voor wat betreft Nederland, ook wij houden ons nog relatief rustig met een cijfer van 1,77.

Linda Corporán