In 2003 werd er in Kazachstan een 7-jarige jongen onderzocht nadat men iets zag bewegen in zijn buik. Het bleek dat het zijn tweelingbroer was, die in hem was opgegaan tijdens de zwangerschap. Na een heftige operatie kwam er de halfontwikkelde foetus van zijn tweelingbroer uit die dus al jaren als een parasiet in het lichaam van zijn broer leefde.

Foetus-in-fetu, zoals het ook genoemd wordt, is te onderscheiden in twee verschillende soorten. De eerste is de bovengenoemde, waarin tijdens de zwangerschap de ene foetus opgaat in de andere. Daarnaast wordt het ook gebruik voor een hoogontwikkeld gezwel dat pas later ontstaat.

Meestal is het nauwelijks herkenbaar en vaak zelfs een inmiddels afgestorven iets, maar er zijn dus extreme gevallen bekend. Die dan ook flink in de media komen. Tegenwoordig is men er vrij snel bij en is het makkelijk te verhelpen. Het komt zo bij 1 op de 500.000 geboortes voor.

Robert Buurman