Waar rook is, is vuur. En waar vuur is, is verbranding. Maar waar verbranding is hoeft geen vuur te zijn; toch?!

Wat is verbranding?

Vuur is een visuele weergave van verbranding, ofwel een chemische reactie die je kan zien.
Een chemische reactie is niets anders dan dat één of meer stoffen reageert/met elkaar reageren en dat er zo een nieuwe stof gevormd wordt. Deze reacties gaan soms vanzelf als twee stoffen in contact komen, maar meestal moet er energie in de vorm van bijvoorbeeld warmte, aan de stoffen worden toegevoegd om de reactie te laten starten.
Verbranding is een reactie van de laatste soort. Men neme een brandstof (hout, olie, alcohol etc.) men voege zuurstof (O2) toe, stopt hier een beetje energie bij en men heeft een verbrandingsreactie.
Dat zuurstof is hier heel belangrijk. Een verbranding zou geen verbranding heten als er geen zuurstof bij zou zitten.
Samengevat is verbranding dus een reactie tussen zuurstof en een brandstof, waarbij andere stoffen zoals koolstofdioxide (CO2) gevormd worden:
zuurstof + brandstof –> koolstofdioxide + overige producten

Verbranding in je lichaam

Nu weten we dus wat verbranding is. Alleen hebben we hier een probleempje, want verbranding vind ook plaats in het lichaam. Elke seconde zelfs.
Ik kan hier alleen voor mijzelf spreken, maar ik sta niet dag en nacht in vuur en vlam, letterlijk dan.
Dit komt omdat de verbranding plaats vindt in speciale zogeheten organellen (de mitochondrieën) in al je cellen. Hier worden stoffen als glucose, koolhydraten en vetten verbrand en omgezet in energie voor je spieren en andere processen in het lichaam.
De energie die nodig is om je spieren te kunnen bewegen is echter niet de enige vorm van energie die vrijkomt. Er komt namelijk ook warmte vrij als bijprodukt. Denk maar eens aan hoe warm je het hebt bij het sporten.
Ooit wel eens een potje gevoetbald met wanten aan, een muts op, twee truien aan en een dikke winterjas?!

Edwin van der Winden