Tering, zoals je dat op straat wel eens hoort, is de onofficiële naam van tuberculose. Ook pleuris wordt er - niet correct - voor gebruikt. Dat komt van pleuritis, oftewel longvliesontsteking, wat echter wel een gevolg kan zijn van tuberculose. De reden dat we zulke bijnamen hebben is dat het voordat er een geneesmiddel was een van de gevaarlijkste en meest voorkomende ziektes in Nederland was. Maar wat is het nu eigenlijk precies?

Tuberculose is een bacterile infectieziekte veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis. Deze infectie bevindt zich meestal in de longen - het is ook de bekendste en gevaarlijkste vorm van tuberculose. De bacterie tast het longweefsel aan kan dan voor onherstelbare schade zorgen. Dit uit zich in pijn in de borstkas, erg veel hoesten en zelfs het ophoesten van bloed.

De bacterie verspreidt zich meestal door de lucht, bijvoorbeeld door hoesten of niezen. Ook door het eten van bijvoorbeeld besmet vlees kun je de infectie oplopen. Niet iedereen die besmet raakt met tuberculose wordt er ook echt ziek van, bij ongeveer 1 op de 10 mensen die besmet raakt wordt de ziekte actief en schadelijk. Als deze mensen niet behandelt zouden worden zou het in de helft van de gevallen dodelijk zijn.

Voor 1900 was dan ook vrijwel iedereen besmet met tuberculose, omdat het niet te behandelen was. In 1882 werd de bacterie ontdekt en kon er eindelijk aan goede behandelingen gedacht worden. Al zou het tot 1950 duren, toen er antibiotica tegen tuberculose ontdekt werden, voordat het echt goed te behandelen was. Sinds die tijd is het - in Europa - een ziekte die eigenlijk weinig voorkomt. Helaas geldt dat niet voor andere delen van de wereld, waar tuberculose nog wel veel voor komt. Het heeft een een onaangename wisselwerking met AIDS, aangezien dat het immuunsysteem aantast.

Robert Buurman