Met de trap naar de vierde verdieping zorgt bij veel mensen voor kortademigheid. Bijna een half miljoen mensen in Nederland ervaren dezelfde kortademigheid ook regelmatig als ze rustig op een stoel zitten. Zij hebben last van de ziekte astma.

Astma is een ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. De slijmvliezen aan de binnenkant van de luchtwegen zwellen op. Tegelijkertijd trekken spiertjes om de luchtwegen zich samen en wordt er meer vocht en slijm geproduceerd dan normaal. De doorgang om door te ademen is dan een stuk kleiner dan normaal. Het gevolg is dat de astmapatiënt bij het inademen van prikkelende stoffen kortademig wordt, hij vaak moet hoesten en op een piepende manier ademhaalt.

De eerdergenoemde klachten die er optreden bij mensen met astma staat bij 80% van de astmapatiënten in verband met een allergie die zij hebben. Zo zijn allergische prikkels huisstofmijn, dieren en pollen belangrijke oorzaken van onder andere benauwdheid. Niet allergische prikkels zijn bijvoorbeeld tabaksrook, parfum en luchtvervuiling, zelfs het weer en spanningen kunnen problemen veroorzaken.#### Behandeling Mensen met astma proberen zoveel mogelijk om klachten te voorkomen door prikkels te vermijden. Dit is niet altijd mogelijk en medicijnen bieden in die gevallen de uitkomst. De medicijnen die worden gebruikt om de ontsteking van de luchtwegen te verminderen en de vernauwing tegen te gaan worden met een inhalatieapparaat ingenomen. De medicijnen worden geïnhaleerd zodat ze gelijk op de plek terecht komen waar het nodig is: de luchtwegen en longen.#### Erfelijkheid Astma is geen ziekte die je zomaar krijgt, de aanleg ervoor is erfelijk. Er zijn risicofactoren die daadwerkelijk tot de ziekte leiden. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot de rol van deze factoren is en welke factoren meespelen. Roken van de moeder tijdens de zwangerschap, allergenen en luchtvervuiling zouden het ontwikkelen van astma bevorderen. Bij ongeveer 10 procent van de mensen met astma draagt de blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk bij aan de ontwikkeling van de ziekte.

Sophie Moerland