Nederland moge dan al decennialang gelden als het cannabisparadijs ten voeten uit, toch zijn er door de jaren heen meer en meer stemmen opgegaan over de mogelijke gevaren van het gebruik.

Cannabisvergiftiging en psychose

Afgezien van de tabak die de cannabis vaak vergezeld, zijn er steeds meer verhalen bekend van acute cannabisvergiftiging, ook wel cannabispsychose. Zoals het een psychose betaamd duidt het op een staat van verwardheid waarbij de persoon in kwestie niet meer in staat is (normaal) te reageren op zijn of haar omgeving. De ene reageert versuft en apatisch, de ander wordt er juist ontzettend agressief van. Nou is overal waar ‘te’ voor staat meestal niet goed en dat geldt ook zeker voor het gebruik van cannabis. Ons lichaam raakt de actieve stoffen uit de hennep namelijk maar langzaam kwijt. Wat er gebeurt is dat de werkzame stof tijdelijk wordt opgeslagen in ons vetweefsel. Deze opslag is echter niet onuitputtelijk, dus wanneer de emmer letterlijk overloopt, komt er teveel van de actieve stof vrij in ons lichaam en dit kan uitlopen in een cannabispsychose.

Naast de acute psychose heeft onderzoek ons geleerd dat cannabis ook een rol kan spelen bij een ‘gewone’ psychose. Zo blijkt dat regelmatig cannabisgebruik en het optreden van psychosen (en zelfs schizofrenie) vaak samengaan. Hoe dat precies zit, is nog lastig aan te geven, Enerzijds kan het zo zijn cannabisvergiftiging een psychose doet ontstaan bij daarvoor gevoelige personen. Anderzijds is het ook niet gek om te denken dat iemand aanleg heeft voor het krijgen van een psychose en dat deze aanleg door cannabisgebruik simpelweg aan het licht gebracht of verergerd wordt. En tenslotte is het ook nog mogelijk dat de patiënt cannabis is gaan gebruiken omdat hij psychotisch aan het worden was. Het meest voor de hand liggende is vooralsnog de tweede.

Risico’s en onderzoek

Naast het risico van een cannabis-psychose zijn er nog wel meer zaken te vrezen met betrekking tot het gebruik van cannabis. Het is dan ook niet moeilijk om als moraalridder op te treden, want het is nou eenmaal wetenschappelijk aangetoond dat regelmatig gebruik van cannabis de kans op (langdurige) depressiviteit vergroot. Daarnaast leidt het tot een vernauwing van de bloedvaten in de hersenen waardoor de stuwdruk toeneemt. Dit laatste wil niets anders zeggen dan dat het de kans op een hersenbloeding vergroot. Zelfs wanneer je als regelmatige gebruiker een maand niets hebt gebruikt, is deze stuwdruk nog altijd verhoogt.

Linda Corporán