Veel ziektes hebben een lastige naam die maar weinig zegt over wat het precies doet. Zo ook de ziekte van Guillain Barré. Daarnaast is deze ziekte ook nog eens heel onbekend. Nederland telt 150 tot 300 nieuwe gevallen per jaar. Wat is deze ziekte nou?

Wat is het en waardoor ontstaat het?

De ziekte van Guillain Barré (GBS) is een ziekte die een deel van de zenuwen aantast. Het zijn de gevoels- en bewegingszenuwen die van de hersenen naar de rest van je lichaam lopen, zoals je armen en benen. Men noemt zo’n ziekte wel een ‘perifere neuropathie’.
De klachten ontstaan vaak plotseling en worden snel erger, soms wel binnen een paar dagen tot weken. Bij een deel van de patiënten ontstaat de ziekte na het doormaken van een infectie. Gelukkig verdwijnen de klachten vaak ook weer spontaan, hoewel dit soms maanden of jaren kan duren.

De ziekte is een uiting van een auto-immuunreactie. Dit betekent dat je eigen immuunsysteem zich tegen je eigen lichaam richt. In het geval van de ziekte van Guillain Barré richt het immuunsysteem zich tegen bepaalde cellen (de myelineschede) van de zenuwen. Deze cellen zorgen voor de voortgeleiding van prikkels van je hersenen. Zonder deze voortgeleiding kunnen de prikkels die door je hersenen worden gestuurd niet aankomen bij je armen of je benen.

Wat zijn de symptomen?

Doordat de prikkels niet meer aankomen bij je lichaam, weet je lichaam niet wat het moet doen. Hierdoor ontstaan klachten als spierzwakte, krampen en verlammingsverschijnselen. Deze verschijnselen kunnen zich ook uitbreiden tot je ademhalingsspieren en de spieren die je gebruikt om te slikken. Hierdoor zullen sommige patiënten ook moeilijkheden krijgen met het ademhalen en met het slikken. De klachten beginnen vaak het eerst in de benen.
Behalve de bewegingszenuwen worden ook de gevoelszenuwen door het immuunsysteem ‘aangevallen’. Hierdoor ontstaan symptomen als tintelingen in je armen en benen, het hebben van een doof gevoel of gevoelloosheid in je lichaam.
De ziekte kan ook effect hebben op hart- en bloedvaten in de vorm van een versnelde hartslag en een veranderde bloeddruk, of op de blaas, waardoor urineverlies op kan treden.

Aan de hand van de klachten kunnen vier typen worden onderscheiden:

  • Gemengd motorische-sensibele type. Bij dit type zijn zowel de bewegings- als de gevoelszenuwen aangetast. Dit betekent dat er dus zowel verlammingsverschijnselen en spierzwakte als gevoelsstoornissen optreden. Deze vorm komt het meest voor.
  • Het motorische type. Hierbij zijn alleen de bewegingszenuwen aangedaan.
  • Het syndroom van Miller Fisher. Deze vorm van de ziekte van Guillain Barré is meer zeldzaam. In dit geval beginnen de klachten niet eerst in de benen, maar treden de klachten vooral in het gezicht op. Er zijn met name klachten aan de ogen. Doordat de spieren bij je ogen niet meer goed kunnen worden aangestuurd door de hersenen, gaan je oogleden lager hangen, en hebben de ogen moeite met bewegen. Bij deze vorm kan de ziekte zich uitbreiden naar de rest van je lichaam, maar dit gebeurt niet altijd.
  • Bij het vierde type van GBS treedt er zwakte van de spieren op in het gezicht, en in de keel en de tong.
Christa Nederstigt