In je dromen kunnen de vreemdste dingen gebeuren. Zo kan je wakker worden en je herinneren dat je in je droom een wereldberoemde concertpianist was, terwijl je normaal geen noot kan lezen. Niet iedereen weet of hij heeft gedroomd. Dromen alle mensen wel? En waar komen die dromen vandaan?

Slaap

Je slaap bestaat uit meerdere onderdelen. Een nacht slaap bestaat uit ongeveer vier á vijf cycli en in elke cyclus worden vijf verschillende stadia van slaap doorlopen. De eerste vier fasen hiervan bestaan uit de zogenaamde non-REM slaap en de vijfde fase wordt ook wel de REM slaap genoemd. REM staat voor: Rapid Eye Movement, dus snelle oogbewegingen.
fysiek en mentaal herstel Tijdens de eerste vier stadia van je slaap, daalt je hersenactiviteit. In het derde en vierde stadium is de hersenactiviteit het laagst en deze stadia worden dan ook wel de diepe slaap genoemd. Het is vooral in deze stadia dat je geestelijk en lichamelijk herstelt. In het vijfde stadium van je slaap stijgt je hersenactiviteit echter weer tot ongeveer hetzelfde niveau dat je hebt wanneer je wakker bent. Hierbij gaan ook je ogen snel op en neer bewegen en kan het ook zijn dat je, onwillekeurige bewegingen maakt. Hier komt ook de naam Rapid Eye Movement vandaan.
Naarmate je langer slaapt, wordt de hoeveelheid diepe slaap kleiner en de hoeveelheid REM slaap groter: 80 tot 90 procent van de diepe slaap vindt plaats in de eerste twee of drie cycli. De hoeveelheid REM-slaap neemt per cyclus steeds meer toe.
Het verschil tussen kort- en langslapers zit dan ook in de hoeveelheid REM-slaap. Wanneer je vijf uur slaapt, heb je net zoveel diepe slaap als wanneer je tien uur slaapt.
In totaal is 25 procent van je slaap REM-slaap.

Dromen

Dromen kunnen tijdens de eerste vier stadia van je slaap ontstaan, maar je droomt vooral tijdens je REM slaap. Het verschil hierin is dat dromen tijdens een van de eerste vier fasen meestal niet worden onthouden. Zoals is genoemd stijgt in de vijfde fase van de slaap de hersenactiviteit weer. Een gedeelte van de hersenen sturen dan ongeveer eens in de 90 minuten elektrische impulsen naar de rest van de hersenen. Deze impulsen gebeuren geheel willekeurig. Een ander deel van de hersenen heeft als taak om deze gegevens te interpreteren. Hoe deze willekeurige signalen geïnterpreteerd worden kan toch iets over iemand zeggen. De hersenen zoeken namelijk naar een betekenis voor signalen, die in feite geen bijzondere betekenis hebben. De betekenis wordt dan gezocht in de informatie die je in je hoofd hebt opgeslagen. Hierdoor komt het voor dat de gebeurtenissen of problemen waar iemand op dat moment erg mee bezig is, ook in dromen voorkomen.

Hedwig Kikkert